Jun 262011
 

Het lijkt me belangrijk voor bezoekers om iets meer te weten over een foto. Bijvoorbeeld in welke plaats dit ene gebouw staat. Of als de foto erg vervreemdend werkt, wat het is. Maar weet je ook dat fototitels worden voorgelezen door speciale programma’s hiervoor, speciaal voor visueel gehandicapten? Ik wist dit niet, totdat ik een boek over WP las. Nu weet je het ook. Het zou fijn zijn wanneer ook mensen met minder goede ogen kunnen genieten van een verhaal met een voorgelezen foto. Titels onder foto’s schrijven is een kleine moeite. Speciaal voor bloggers: wat je invult bij “Title”, dat wordt zichtbaar als je boven de foto gaat hangen, wat je invult bij “Alternate Text”, dat wordt voorgelezen.

It seems important to me for visitors to know a little more about photos. For example in what place this one building is located. Or in case a photo has an alienating effect, what it is. But did you know titles of photographs are being read by special programs, especially to the people with visual impairment? I didn’t know, until I read a book about WP So now you know too. It would be nice if people with less good eyesight can enjoy a story with a photo title read to them. Writing titles isn’t so much trouble. Specially for bloggers: filling in the box “Title”, this becomes visual as soon as someone is scrolling above the picture, filling in the box “Alternate Text” this is being read.

  One Response to “Foto’s kun je ook horen. Blogging photo’s for the blind.”

  1. Volgens mij is het in Amerika zelfs verplicht om de alternate text in te vullen om de door jou genoemde reden. Maar ik geef toe dat ik er zelf ook te weinig aan denk.